شنبه 3 تیر 1396
بخشنامه ها
 

برنامه های اتحادیه مالکان کشتی ایران در سال جدید اعلام شد -مصاحبه مانا با دبیرکل اتحادیه
        10:55:53       1396/01/15
معرفی"شورای حل اختلاف دریایی" در اتحادیه مالکان کشتی ایران
شورای حل اختلاف دریایی
        13:19:15       1395/12/17

تلاش برای کاهش عوارض بندری سوخت و مالیات: مصاحبه پیام دریا با دبیرکل اتحادیه
        10:36:58       1395/11/17
آرشيو     
قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور  (1395/12/09)
تفاهم نامه همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و اتاق بازرگاني ايران  (1395/11/10)
پيش نويس لايحه قانون دريايي ايران  (1395/11/10)
آيين نامه بين المللي ايمني شناورهايي كه از سوخت گاز استفاده مي كنند  (1395/11/10)
قطعنامه هيجدهمين همايش صنايع دريايي كشور  (1395/08/08)
قطعنامه بيست و چهارمين همايش ارگانهاي دريايي كشور  (1395/07/13)