شنبه 24 بهمن 1394
بخشنامه ها
 
آمار مراجعات
  مهمان :   11
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   17
  دیروز :   32
  کل مراجعات :   9514
 

همکاری اتحادیه مالکان کشتی ایران با کره و دانمارک
        08:54:17       1394/11/19

دبیر اتحادیه: به بنادر عربستان و بحرین تردد نداریم
        15:46:52       1394/11/18

نشست بررسی مشکلات مالکان شناور در بندر بوشهر با حضور دبیرکل اتحادیه مورخ 17-11-94
        14:26:31       1394/11/18

دیدار هیات اتحادیه مالکان کشتی دانمارک با رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران 14 دی 94
        15:44:18       1394/10/15

سفر بزرگترین هیات دریایی خارجی به ایران
        14:59:07       1394/10/09

حضور اتحادیه مالکان کشتی ایران در هفدهمین همایش صنایع دریایی (دیماه 94-جزیره کیش)
        15:48:21       1394/10/05

حمایت از مالکان شناور در هفتمین جلسه رسمی ماهیانه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران 94/9/29
        15:42:55       1394/09/30

برگزاری همایش مسئولیت مالکان کشتی ایران در اجرای مقاوله نامه کار دریایی مورخ 24-9-94 در وزارت کار
روز سه شنبه مورخ 24/09/94 همایش مسئولیت مالکان کشتی ایران در اجرای مقاوله نامه کار دریایی با حضور بیش از 60 نفر متشکل از اعضاء انجمن صنفی کارفرمائی مالکان کشتی ایران و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان بنادر و دریانوردی ، انجمن دریانوردان تجاری ایران و مؤسسات رده بندی ایرانیان و آسیا با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران در وزارت کار برگزار گردید.
        11:53:56       1394/09/25
     
قوانین ، لوایح و آئین نامه ها
قطعنامه هفدهمين همايش صنايع دريايي  (1394/10/07)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  (1393/10/30)
ساختار و وظايف شوراي عالي صنايع دريايي  (1393/10/30)
دستورالعمل كنترل و بازرسي كشتيهاي اقيانوس پيما  (1393/10/30)
آيين نامه شوراي هماهنگي مديران ارگانهاي دريايي كشور  (1393/10/30)
قانون ماليات هاي مستقيم  (1393/10/29)
قانون حفاظت از درياها  (1393/10/29)
قانون امور گمركي  (1393/10/29)
لايحه و قانون ماليات بر ارزش افزوده  (1393/10/29)
كنوانسيون هاي ILO  (1393/10/29)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي  (1393/10/29)