دوشنبه 4 شهریور 1398
بخشنامه ها
 

تقدیر از دریانوردان و دریاییان نمونه سال 98 با حضور مقامات کشوری و لشگری: در مراسم روز جهانی دریانوردی و دریانورد صورت گرفت
        11:09:28       1398/05/30

اقداماتی جهت کاهش تأثیر تحریمها بر کشتیرانی در دست اجرا داریم/ مدیران دولتی از اتحادیه ها می ترسند: مصاحبه خبرگزاری مارین نیوز با دبیرکل اتحادیه
        10:16:14       1398/05/30

تقدیرنامه شرکت امیدان ساحل پارسیان به مناسبت ساخت شناور امیدان 8 از سوی دبیرخانه اتحادیه
        13:37:02       1398/05/06

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمائی مالکان کشتی ایران 26 تیرماه 1398 در محل شرکت ملی نفتکش ایران
        16:28:37       1398/04/29

پاناما، پرچم خود را از کشتی های ناقض تحریمها سلب می کند/ روزنامه عصراقتصاد شماره 4212
        09:03:17       1398/04/24

سوخت کم سولفور حتما در داخل تولید می شود/ فصلنامه به هنگام شماره 40
        14:31:02       1398/03/29

مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد/ روزنامه عصر اقتصاد شماره 4185
        16:04:22       1398/03/13

فرصت جایگزینی سوخت کم سولفور کشتی ها تنگ است/ ماهنامه ترابران شماره 166
        15:17:27       1398/03/13

اصناف توان پرداخت مالیات با ضرایب بالا را ندارند/روزنامه عصراقتصاد 12خرداد 1398
        15:23:29       1398/03/12
آرشيو