یکشنبه 30 تیر 1398
بخشنامه ها
 

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمائی مالکان کشتی ایران 26 تیرماه 1398 در محل شرکت ملی نفتکش ایران
        16:28:37       1398/04/29

پاناما، پرچم خود را از کشتی های ناقض تحریمها سلب می کند/ روزنامه عصراقتصاد شماره 4212
        09:03:17       1398/04/24

سوخت کم سولفور حتما در داخل تولید می شود/ فصلنامه به هنگام شماره 40
        14:31:02       1398/03/29

مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد/ روزنامه عصر اقتصاد شماره 4185
        16:04:22       1398/03/13

فرصت جایگزینی سوخت کم سولفور کشتی ها تنگ است/ ماهنامه ترابران شماره 166
        15:17:27       1398/03/13

اصناف توان پرداخت مالیات با ضرایب بالا را ندارند/روزنامه عصراقتصاد 12خرداد 1398
        15:23:29       1398/03/12

آغاز فعالیت مسیر دریایی هندوستان - قشم با ورود اولین کشتی تجاری
        12:38:38       1398/03/04

هر وزارتخانه ای ساز خود را می زند: مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
        12:29:02       1398/02/28

گزارش افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه با حضور اعضای محترم هیات مدیره
        09:38:43       1397/12/21
آرشيو