یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
بخشنامه ها
 

گزارش افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه با حضور اعضای محترم هیات مدیره
        09:38:43       1397/12/21

ساختمان جدید اتحادیه مالکان کشتی ایران به بهره برداری رسید
خبرگزاری مانا بیستم اسفندماه 1397
        09:37:05       1397/12/21

معضل قیمت سوخت، مالکان کشتی را مستاصل کرده است: مصاحبه ماهنامه ترابران با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
        15:39:58       1397/10/25

شناورداران در انتظار سوخت یارانه ای هستند: مصاحبه خبرگزاری مانا با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
علی رغم رایزنی های صورت گرفته تاکنون اقدام موثری در زمینه حمایت از شناورداران در تامین سوخت یارانه ای صورت نگرفته است.
        14:01:21       1397/10/11

خدمات قابل ارائه به اعضاء و مالکان محترم شناور در اتحادیه مالکان کشتی ایران
        10:56:00       1397/09/03

آشنایی با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن به اعضاء
        13:12:24       1397/08/29

بیانیه اتحادیه مالکان کشتی ایران در اعتراض به نابسامانی صنعت دریایی، مهرماه 1397
        10:29:04       1397/07/28

درد دل تعدادی از مالکان کشتی در دریای خزر، به امید یافتن گوشی شنوا
        12:12:25       1397/07/16

اعضای اتحادیه مالکان کشتی در شرایط کنونی همصدا باشند
        16:03:33       1397/07/15
آرشيو