جمعه 23 آذر 1397
بخشنامه ها
 

خدمات قابل ارائه به اعضاء و مالکان محترم شناور در اتحادیه مالکان کشتی ایران
        10:56:00       1397/09/03

آشنایی با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن به اعضاء
        13:12:24       1397/08/29

بیانیه اتحادیه مالکان کشتی ایران در اعتراض به نابسامانی صنعت دریایی، مهرماه 1397
        10:29:04       1397/07/28

درد دل تعدادی از مالکان کشتی در دریای خزر، به امید یافتن گوشی شنوا
        12:12:25       1397/07/16

اعضای اتحادیه مالکان کشتی در شرایط کنونی همصدا باشند
        16:03:33       1397/07/15

عکس العمل آقای جهانگیری به درخواست اتاق مبنی بر مشورت دولت با بخش خصوصی قبل از تصویب و اجرای مصوبات
        15:47:36       1397/07/10

آمار تکان دهنده از فساد، منتشر شده توسط کمیته ایرانی ICC
        09:49:10       1397/07/03

گسترش فعالیت های آموزشی اتحادیه مالکان کشتی ایران : مصاحبه مارین تایمز با دبیرکل اتحادیه
        12:44:33       1397/07/02

حافظ منافع مالکان کشتی کشور هستیم: مصاحبه مارین تایمز با نائب رئیس اتحادیه
        12:42:21       1397/07/02
آرشيو