سه شنبه 30 بهمن 1397
بخشنامه ها
 

معضل قیمت سوخت، مالکان کشتی را مستاصل کرده است: مصاحبه ماهنامه ترابران با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
        15:39:58       1397/10/25

شناورداران در انتظار سوخت یارانه ای هستند: مصاحبه خبرگزاری مانا با دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
علی رغم رایزنی های صورت گرفته تاکنون اقدام موثری در زمینه حمایت از شناورداران در تامین سوخت یارانه ای صورت نگرفته است.
        14:01:21       1397/10/11

خدمات قابل ارائه به اعضاء و مالکان محترم شناور در اتحادیه مالکان کشتی ایران
        10:56:00       1397/09/03

آشنایی با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن به اعضاء
        13:12:24       1397/08/29

بیانیه اتحادیه مالکان کشتی ایران در اعتراض به نابسامانی صنعت دریایی، مهرماه 1397
        10:29:04       1397/07/28

درد دل تعدادی از مالکان کشتی در دریای خزر، به امید یافتن گوشی شنوا
        12:12:25       1397/07/16

اعضای اتحادیه مالکان کشتی در شرایط کنونی همصدا باشند
        16:03:33       1397/07/15

عکس العمل آقای جهانگیری به درخواست اتاق مبنی بر مشورت دولت با بخش خصوصی قبل از تصویب و اجرای مصوبات
        15:47:36       1397/07/10

آمار تکان دهنده از فساد، منتشر شده توسط کمیته ایرانی ICC
        09:49:10       1397/07/03
آرشيو