چهارشنبه 24 مهر 1398
صندوق دریافت نظرات
 
گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :    
موضوع :  
متن :
نوع :
 
تماس با ما

شماره تماس: 88939097-88939095-88801440-88808842
دورنگار: 88801945
 info@irsou.com
 
نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به مطهری- کوچه حسینی راد (افتخار سابق)- پلاک 43
کدپستی: 1595814711
 رئیس اتحادیه: کاپیتان نصراله سردشتی
دبیر اتحادیه: آقای یحیی ضیایی مهرجردی