چهارشنبه 24 مهر 1398
مقدمه
اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 100 عضو حقیقی / حقوقی و مالکیت بیش از 600 فروند کشتی های ساحلی و اقیانوس پیما و انواع شناورهای خدماتی با تناژ ناخالص (GRT) بیش از8 میلیون تن، یکی از بزرگترین اتحادیه های مالکین شناورها در سطح منطقه می باشد.

این ناوگان تجاری بزرگ با امکانات وسیع خود در آبهای داخلی و بین المللی، بین بنادر ایران و سایر کشورها در حال تردد بوده و تبادل کالا، مسافرو سایر خدمات فراساحلی را عهده دار می باشد.

این اتحادیه با انجام هماهنگی ها و تهیه دستورالعملها- راهنمایی و اقدامات به موقع، تمامی اعضاء خود را برای رسیدن به اهداف والای خود هدایت و خدمات رسانی می نماید.