چهارشنبه 24 مهر 1398
اساس نامه
بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی اتحادیه مالکان کشتی ایران »

فصل اول – کلیات

مقدمه :

به منظور ساماندهی صنعت کشتیرانی و فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی و فردی و صنفی کشتی داران و بهره برداری بهینه از تجارب و توان بالقوه و بالفعل فعالان بخش کشتیرانی کشور و در اجرای مادة 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد ؛ این اتحادیه مالکان کشتی ایران تشکیل می‌گردد .

ماده1 - نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی ومدت فعالیت اتحادیه :

نام - انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران که در این اساسنامه به اختصار « اتحادیه » نامیده می‌شود و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید .

حوزة فعالیت اتحادیه - حوزة جغرافیایی کشور ایران می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است: تهران– خیابان کریم خان زند– ابتدای خیابان ایرانشهر– پلاک 237 – طبقه 3 تلفن : 88328791و88328749 و 88837726 نمابر : 88841068 .

تبصره 1 : هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی اتحادیه را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان و بصورت مکتوب به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .

تبصره 2 : با تصویب هیأت مدیره و اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی می توان در داخل و یا خارج از کشور و یا مناطق آزاد کشور شعبه و یا نمایندگی دایر نمود .

تبصره 3: مدت فعالیت اتحادیه ازتاریخ ثبت تامحدوداست

ماده 2 – موضوع و اهداف

موضوع و اهداف اتحادیه عبارتند از :

1- تلاش در جهت توسعه ناوگان دریایی کشور .

2- هماهنگی و ارتباط با مراجع قضائی ، قانونگذاری و اجرایی در جهت تهیه ، تصویب لوایح و طرح های قانونی برای تجدید نظر در قوانین دریایی و تسهیل فعالیت های اعضاء از قبیل ساخت ، ثبت شناورها و تعرفه های گمرکی و حقوق بازرگانی شناورها ، و همچنین الحاق به کنوانسیونهای بین المللی و عضویت در مجامع بین المللی دریایی .

3- تلاش در راستای ارتقاء وضعیت ناوگان اعضاء و نتیجتاً افزایش اعتبار جهانی پرچم رسمی کشور .

4- ایجاد هماهنگی و ارتباط به منظور انعقاد قراردادهای لازم با بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و بین المللی در زمینه فراهم ساختن زمینه و بستر لازم به منظور اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت اعضاء .

5- فعالیت در جهت جذب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه .

6- ارائه خدمات جانبی مشاوره ای به اعضاء از قبیل مشاوره حقوقی ، مالی ، مالیاتی ، مسائل تخصصی صنعت کشتیرانی و تلاش برای شناساندن اتحادیه به وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری و غیره به منظور ارائه خدمات تخصصی .

7- تشکیل هیأت داوری تخصصی دریائی به منظور حل و فصل اختلافات اعضاء با یکدیگر و با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

8- تأسیس و اداره امور مؤسسات آموزشی برای آموزش اعضاء جامعه کشتیرانی و سایر اشخاص در زمینه های تخصصی دریائی و هماهنگی با ارگانهای آموزشی و پژوهشی دریایی موجود .

9- انعقاد قرارداد جمعی با بیمه گران مسئولیت ، کلوپ های پی اند آی ، مؤسسات مشابه در جهت حفظ منافع اعضاء .

10- تشکیل صندوقهای بورس تحصیلی و اعطای کمک هزینه تحصیلی به منظور آموزش جوانان مستعد کشور و جذب آنها در بخش امور دریایی و متناسب با جامعه دریائی کشور .

11- حمایت از تأسیس مؤسسات بهداشتی ، رفاهی ، ورزشی ، آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی دریایی .

ماده 3- وظایف اساسی وعام اتحادیه :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق ومنافع جمعی وفردمی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء نزد کلیه مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف اتحادیه .

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها.

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، توسعه و گسترش فعالیتها.

4- برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای مهارت وتامین نیروی انسانی ، انجام تحقیقات علمی و صنعتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی ، تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی ، چاپ نشریه و کتب تخصصی و حمایت مالی از پایان نامه هایی که با موضوع مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی تدوین می گردند و همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار .

5- مشارکت گروهی و همکاری با دستگاههای قانونگذاری ، اجرائی و قضائی در زمینه تهیه طرح ها و لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات تخصصی مربوط به امور دریایی و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان .

6- دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .7- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف اتحادیه به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.

8- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضاء نزد کلیه مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به اهداف اتحادیه.

9- - خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول اتحادیه به نام و به حساب اتحادیه مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

10- پیوستن به جوامع صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

11- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

12- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به اتحادیه محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

13- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

14- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمائی .فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی اتحادیه

ماده4 – شرایط عضویت :

1-4- کلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی زیر می‌توانند به عضویت این اتحادیه درآیند :

1-1-4- تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

2-1-4- شاغل در حرفه یا صنعت کشتی داری در حوزه فعالیت اتحادیه با ارایه مدارک شناسایی معتبر.

تبصره 1 : احراز مالکیت ویا مدیریت شناور توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد .

3-1-4- مالکان ایرانی بایستی حداقل مالک یک واحد شناور فلزی و یا مسافربری دارای 100 GT اعم از ثبت داخل و یا خارج باشند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی که مدیریت راهبری حداقل یک شناور بالای 100 GT اعم از ثبت داخل و یا خارج را انجام می دهند .

4-1-4- قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه و تصمیمات قانونی ارکان اتحادیه .

5-1-4- پرداخت ورودیه برای یک بار و همچنین حق عضویت سالانه به طور مرتب .

تبصره 2: اشخاص حقوقی می بایست توسط دو عضو اتحادیه معرفی و تأیید گردند .

2-4- اعضای افتخاری : متخصصین امور کشتیرانی و صاحب منصبان مشاغل کشتی داری سابق و فعلی کشوری و لشگری بنا به دعوت هیأت مدیره ، ( حضور این اعضاء در جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی بدون حق رأی خواهد بود ) می توانند به عضویت افتخاری اتحادیه درآیند .

تبصره 3 : در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت اتحادیه را از دست دهد ؛ از عضویت در اتحادیه مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می باشد .

ماده 5 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت اتحادیه :

1-5- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده (با اعلام مسئولان مالی اتحادیه).

2-5- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان اتحادیه (باتشخیص هیأت مدیره).

3-5- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4 این اساسنامه.

4-5- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

5-5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از یکسال .

تبصره : در موارد بندهای 1-5 و 2-5 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ، حق رای نخواهد داشت.

ماده 6- منابع مالی اتحادیه :

1-6- هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری که اتحادیه تعیین می نماید واریز و رسید بانکی آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید .

الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ -/000/000/10 ریال که فقط برای یک باردریافت می‌گردد. ( و قابل تغییر بنا به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود .

ب - حق عضویت به میزان -/000/000/6ریال در سال که سالیانه به تصویب مجمع عمومی تغییر خواهد یافت .

2-6- اعضائی که مالک بیش از 3000 GT می باشند ، علاوه بر حق عضویت سالیانه مبالغی را به صلاحدید عضو به اتحادیه کمک خواهند کرد .

3-6- اتحادیه می تواند از هدایا ، عطایا ، وقف ، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد .

4-6- اتحادیه باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

تبصره1 : مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست .

تبصره 2 : هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی اتحادیه را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

5-6- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 6 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف امور مالی به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف دو ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردراتحادیه ، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده 7- ارکان اتحادیه عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 8- مجمع عمومی عادی و فوق العاده :

1-8- مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن اتحادیه است؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی که کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور با مهر شرکت معرفی می گردند و با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشکیل می گردد.

2-8- برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده ، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیلة درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار که در آن ، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی،باید حداقل 15 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره : علاوه بر درج آگهی در روزنامه دعوتنامه جداگانه ای با امضاء هیأت مدیره یا دبیر و یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد .

3-8- دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، با درخواست حداقل یک سوم اعضای اتحادیه می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

4-8- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 15 روزپیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی جهت حضور نماینده محترم اعلام نمایند .

تبصره 1 : اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی بنا به تشخیص هیأت مدیره می تواند علنی و یا بصورت کتبی باشد .مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرسین که بصورت کتبی اجرامیگردد

تبصره 2 : هر یک از اعضای در مجامع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد . در صورتیکه وکالت نامه کتبی از عضو مذکور را در دست داشته باشد .

5-8- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار ( ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی ) با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت . درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم ، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور هر تعداد اعضاء که لازم باشد برگزار خواهد شد.

6-8- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا با درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء ، بطور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 3 : تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

7-8- مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

8-8- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را عهده دار و بلافاصله و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط مشارالیه ، نسبت به انتخاب ، هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس ،یک نائب رئیس و یک

منشی و دو ناظر از بین اعضای حاضر اقدام و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت .

تبصره 4 :اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی و بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که اتحادیه دارای کمتر از 20 عضو باشد) .

9-8- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیأت رئیسه می رساند . همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد .10-8- مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد .

11-8- حضور نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود و صورتجلسات را امضاء می نماید .

12-8- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای اتحادیه را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

13-8- هیأت رئیسه بر انتخابات ، مکلفند در پایان رأی گیری ، پس از شمارش و قرائت آراء به ترتیب حائزان اکثریت آراء ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نموده و امضاء بنمایند .

14-8- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که

حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

تبصره 5 : هر یک از اعضاء در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارای یک حق رأی هستند .

15-8- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای اتحادیه خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره 6 : چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رئیسه ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1-9- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی اتحادیه .

2-9- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی اتحادیه .

3- 9-تفویض اختیار تعیین و تصویب مبلغ ورودیه اولیه و حق عضویت سالیانه به هیات مدیره .

4- 9-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته ، یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند .

5- 9-دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی اتحادیه .

6- 9-تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد . ( انتخاب روزنامه کثیر الانتشار و یا ... )

7- 9-رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ویا سایر موارد ، از عضویت اتحادیه معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 5 اساسنامه ) .

8- 9-اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به مجامع صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون مجامع صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1-10- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2-10- عزل انفرادی و یا جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان .

3-10- انحلال اتحادیه و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 11- هیأت مدیره :

1-11- هیأت مدیره دارای7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ( اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان ) با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده ، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

2-11- هیأت مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود راتشکیل و از بین خود ، یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیأت مدیره و یا خارج از آن

یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به

اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید .

تبصره : رئیس هیأت مدیره رئیس اتحادیه نیز می باشد .

3-11- جلسات هیأت مدیره هر ماهه یک بار و یا بنا به تصویب هیأت مدیره تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء دارای حق رأی ( حداقل 5 نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت ، بنا به دعوت کتبی رئیس ، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره این جلسات بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 : خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

4-11- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و اموراجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت وسایر مدارک شناسایی اتحادیه ، به نام اتحادیه و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی اتحادیه (رئیس، دبیر و خزانه دار) ، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به اتحادیه را در آن واریز نماید .

5-11- رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً

مسئولان اداری و مالی اتحادیه بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی اتحادیه به عهده آنها می باشد .

تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی اتحادیه با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر اتحادیه و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند ؛ با دوامضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر اتحادیه معتبر خواهد بود .

6-11- در صورت استعفاء ، فوت ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از لیست هیات مدیره منظور ،و اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء(در صورت آراءمساوی انتخاب در هیات مدیره به قید قرعه بعمل می آید) جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .

تبصره 1 : مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند ، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

1

3
تبصره 2 : در صورت استعفاء ، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای اتحادیه موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه

ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضاء موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و اموراجتماعی برساند.

تبصره3: اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس است . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد .

تبصره 4: صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد .

تبصره 5 : شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت .

تبصره 6 : مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند .

7-11- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان اتحادیه اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره : هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید ، کلیه مسئولیتها را همچنان به عهده خواهد داشت .

ماده 12 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1-12- تهیه دفاتر رسمی و قانونی اتحادیه (دفاتر مالی – عضویت ) .

2-12- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3-12- دعوت مجامع عمومی درموعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در اتحادیه.

4-12- تدوین و بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5-12 تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری .

6-12-تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی اتحادیه .

7- 12-بررسی وضع مالی اتحادیه و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

8-12- همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء .

9-12 اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آئین نامه های داخلی .

10-12 تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی .

11-12- انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء .

12-12- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

13-12- هیأت مدیره به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند کمیته های متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو و اعضاء ، حقیقی اتحادیه تشکیل دهد . نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می گردد .

14-12- هیأت مدیره برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه ، اخذ معرفینامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای

ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخلی اتحادیه، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیأت مدیره تأسیس می نماید .

15-12- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

16-12- اقدام به هر نوع امر از اموریکه در چار چوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد .

17-12- تهیه ، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی .

18-12- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه .

19- 12- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.

20-12- راهنمائی اعضاء در امور اجرائی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه .

21-12- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت .

22-12- اقامه استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری .

23- 12-استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور .

24-12- افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام .

25-12- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .

تبصره : اداره امور مالی اتحادیه و سرپرستی آن با خزانه دار است .

26- 12-دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن .

27- 12-تهیه صورت دارائی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی .

28- 12-تعیین مبلغ حق عضویت سالانه به پیشنهاد خزانه دار .

ماده 13 - رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1-13- مراقبت در حسن جریان امور اتحادیه و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2-13- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .

3- 13-ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان اتحادیه ، جهت اجرا و پی گیری آن.

4-13- امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان اتحادیه که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

5- 13-امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر اتحادیه .

6-13- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره : قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره قابل واگذاری به دبیر اتحادیه خواهد بود.

ماده 14 – دبیرخانه :

ماده 27 - دبیرخانه اتحادیه تحت مسئولیت مستقیم دبیر اتحادیه و زیر نظر رئیس هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 15 – وظایف واختیارات دبیر :

1-15- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر اتحادیه .

2- 15-انجام مکاتبات اداری و جاری اتحادیه .

3-15- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره .

4- 15-تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار اتحادیه .

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6-15- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به اتحادیه در حدود مقررات قانونی.

7- 15-ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای اتحادیه.

8- 15-مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان .

9-15- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان اتحادیه و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط .10-15- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره : کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 16- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی اتحادیه بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1-16- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی ( دبیر ) و ممهور نمودن آن به مهر اتحادیه .

2- 16-اداره امور مالی اتحادیه ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای اتحادیه .

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط .

4-16- امضاء و صدور کارت عضویت اعضاء و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- 16-نظارت برخرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسئولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات اتحادیه .

6-16- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های اتحادیه در دفاتر رسمی اتحادیه .

7-16- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله اتحادیه و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

8- 16-هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی اتحادیه صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ، رونوشت آن در اختیار بازرسان و دبیرخانه قرار می دهد

9-16- در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی اتحادیه را برای رسیدگی با اطلاع رئیس هیأت مدیره در محل دبیرخانه اتحادیه ، در اختیار آنان قرار می دهد .

ج – بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 17- بازرسان :

بازرسان اتحادیه ، متشکل از یک نفر بازرس اصلی یک نفر بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو اتحادیه توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره : در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 18- وظایف و اختیارات بازرسان :

1-18- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین کشور و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در صورت مشاهده تخلف ، از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید .

2-18- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های اتحادیه و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری اتحادیه .

3- 18-پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به هیأت مدیره و یا حسب مورد به مجمع عمومی .

4-18- رسیدگی واظهار نظر کتبی درمورد گزارش مالی ( ترازنامه ها ) جهت ارائه به مجمع عمومی .

5-18- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- 18-شرکت در جلسات هیأت مدیره ( درصورت لزوم ) ، بدون داشتن حق رأی .

7- 18-بازرسان باید حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی وکلیه محاسبات اتحادیه را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود با ارائه ادله را به دبیرخانه اتحادیه تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

تبصره : سال مالی اتحادیه از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تأسیس اتحادیه است .فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 19- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

1-19- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-19- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- 19-عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

4-19 حداقل 25 سال تمام سن .

5-19- حداقل تحصیلات دیپلم .

6-19- حداقل 3 سال سابقه عضویت اتحادیه مربوط ، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت .

7-19- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

8- 19-مالکیت حداقل 2000 GT

تبصره 1 : کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 8 معاف هستند .

تبصره 2 : از هر شرکت بیش از یک نفر نمی تواند به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود .

تبصره 3 : مجامع فوق الذکر موظفند در هر دوره دو عضو اصلی هیأت مدیره را از بین دارندگان کشتی بالای یک میلیون ( GT ) انتخاب نمایند ، بقیه اعضاء هیأت مدیره با رأی مستقیم اعضاء مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 4 : داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است ، حداکثر تا 10 روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به دبیرخانه اتحادیه تسلیم نماید .

تبصره 5 : در صورت استعفاء از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد .

تبصره 6 : چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه بهر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت بخودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد آمد .ماده 20- شرایط ثبت :

در اجرای ماده ...... آئین نامه اتحادیه و کانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 21 – کمیته داوری :

در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرسان و یا اعضای اتحادیه با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رأی هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیأت داوری پس از صدور رأی خود ، منحل می گردد .

ماده 22- مسئولان اتحادیه ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل اتحادیه ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 23- اتحادیه در موارد زیر منحل می گردد :

1-23- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

2- 23-گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن .

3- 23-در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره1: انحلال اتحادیه ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره 2: چنانچه اتحادیه بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید . ( انتخاب اعضای هیأت مدیره قبل از انحلال در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است ) .

تبصره 3 : چنانچه اتحادیه به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورئیس هیأت مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود ، هیأت تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع اتحادیه ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 24- عدم تشکیل مجمع عمومی :

چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد :

1- 24-بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار می دهند .

2- 24-پس از اخطار بازرسان ، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند .

3- 24- چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ) ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یک سوم اعضای اتحادیه مکلف هستند انحلال اتحادیه را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده 25 – هیأت تصفیه :

1- 25-هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای اتحادیه رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه دارائیهای اتحادیه شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های اتحادیه را تهیه نموده ، دارائی اتحادیه را پس از تصفیه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت

مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار سازمانی که با اهداف مشابه فعالیت می کنند قرار دهند و در صورت عدم وجود به سازمانهائیکه برای انجام اهداف مشابه تشکیل می گردد واگذار شود .

2-25- پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضاء هیأت تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت مذکور نمایند .

3-25- وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون اتحادیه و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود .

ماده 26- ابهام :

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .ماده 27-تغییر اساسنامه :

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 28 – مهلت های مندرج در اساسنامه :

مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در ....... فصل و ........... ماده و .............. تبصره در تاریخ ................................. با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی مؤسس/ فوق العاده اتحادیه .............................................................. رسید .محل امضای اعضای هیأت رئیسه مجمع :