چهارشنبه 24 مهر 1398
انجمن صنفی کارفرمایی
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران برگزار شد:

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران و اتحادیه مالکان کشتی ایران به طور همزمان با حضور بیش از 80 درصد اعضاء در تاریخ 20 شهریور ماه 1393 در موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا برگزارشد.
در این جلسه آقای عبداله نائینی مدیرعامل شرکت دلفین به عنوان رئیس مجمع، آقای مهدی بازیار از شرکت ترانشه پارس به عنوان نائب رئیس ، خانم افروز شریفیان مدیرعامل شرکت خدمات ساحلی ایران به عنوان منشی جلسه و آقای خسرو صفاری زاده مدیرعامل شرکت خدمات دریایی سیری به عنوان ناظر جلسه حضور داشتند.
ضمن عرض خوش آمدگویی و گزارش مختصری که توسط کاپیتان تیمورتاش دبیرکل اتحادیه ارائه شد، آقای محمد حسین داجمر رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران گزارش عملکرد هیات مدیره را ارائه نموده و سپس گزارشات مالی و بازرس به استماع رسید؛ سپس کاندیداها از سوابق و اهداف خودشان صحبت کردند که متعاقب آن رأی گیری با حضور نمایندگان اتاق ایران و وزارت کار انجام پذیرفت و اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی به مدت 3 سال و بازرس اصلی و علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردید.
همچنین در مجمع، روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اتحادیه انتخاب شد و تصمیم در رابطه با حق عضویت های سال 94 منوط به تصمیم در کارگروهی که در این رابطه تشکیل می شود.
آقای داجمر در گزارش خود به اعضا از اهم فعالیت و اقدامات انجام شده در طول سال 92 یاد کرد که از جمله آنها میتوان به تاسیس فدراسیون دریایی و بندری، توافق نامه با بیمه تامین اجتماعی در رابطه با بیمه قراردادهای دریایی و مراسم جشنواره اقتصاد دریا و غیرو اشاره کردند.
در پایان جلسه نیز برنامه ای توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس برگزار شد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

اعضاء جدید هیات مدیره (اصلی و علی البدل):

1. آقای محمد حسین داجمر

2. آقای علی اکبر صفایی

3. آقای غلامرضا منوچهری

4. آقای امان اله حیات داودی

5. آقای اسماعیل امیران

6. آقای امید مرادی

7. آقای محمد حسین شم خانی

8. آقای محمود کیا

9. آقای علی اکبر غنجی


بازرسین (اصلی و علی البدل):

1. آقای فریدون علیپور امینی

2. آقای میثم جهانگیری