چهارشنبه 24 مهر 1398
دفاتر ثبت گزارشات روزانه کشتی
در حال حاضر12 جلد دفاتر ثبت کشتی که بر اساس آخرین دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات بین المللی دریانوردی، به انضمام دستورالعمل های مربوطه به دو زبان انگلیسی و فارسی برای کشتی های ساحلی و اقیانوس پیما در اتحادیه تهیه، چاپ و آماده توزیع گردیده، این دفاتر که دارای تاییدیه های موسسات رده بندی و سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از IMO می باشد، شامل فایل پیوست می باشد
 
دفاتر ثبت كشتي