چهارشنبه 24 مهر 1398
اقدامات

اولین نشست اعضاء هیات مدیره اتحادیه با مدیران ارشد دریایی سازمان بنادر در تاریخ 98/07/23 در محل دبیرخانه اتحادیه

گزارش جلسه کارگروه امور بندری و حمل ونقل دریایی در خصوص مشکلات سوخت شناورها

حضور اتحادیه در "نخستین نشست هم اندیش با تشکل های حرفه ای رسمی" مورخ 09-02-97

سند انطباق 5 ساله شناورهای ایرانی

برگزاري جلسه برنامه ششم توسعه مورخ 16-10-93 در اتحاديه

برگزاري جلسه با محوريت آموزش دريانوردان مورخ 7-8-93 در دبيرخانه اتحاديه

برگزاري مجمع عمومي اتحاديه و انجمن صنفي 20 شهريور ماه93

برگزاري جشنواره نقاشي كودكان 7 مهر ماه 93 در اتحاديه

جلسه توسعه منابع انساني 15-7-93

ميزگرد تخصصي در سازمان بنادر 15-7-93

جلسه بررسي مشكلات مالكان در اداره كل شهيد باهنر در تاريخ 4-6-93

آغاز به كار شوراي حل اختلاف دريايي در اتحاديه

صورتجلسه سومين نشست "بيمه مسئوليت شناورها" مورخ 19-5-93

تشكيل جلسه اتحاديه با شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران مورخ 22-02-93 در رابطه با آيين نامه جديد فروش

جلسه اتحاديه با اتاق ايران در رابطه با تعرفه هاي بندري مورخ 16-02-93

برگزاري جشنواره نقاشي كودكان مورخ 7/7/92 در اتحاديه با اهداء تقديرنامه و جايزه

برگزاري جشنواره اقتصاد دريا مورخ 8/11/92 در هتل هما

تشكيل جلسه بررسي تعرفه هاي بندري مورخ 24/1/93 در اتحاديه

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مالکان کشتی برگزارشد

حق الثبت معاملات کشتی در محاضر رسمی