دوشنبه 4 شهریور 1398
بخشنامه ها

دستورالعمل صدور مجوز دیپلماتیک جهت ورود و خروج و تردد ناوها و هواپیماهای خارجی در قلمرو فیلیپین

آموزش کادر دریانوردی توسط آکادمی دولتی دنیز آذربایجان (ADDA)

الزامات فنی و ایمنی شناورهای منتسب به شناورهای ژاپنی

امکان انتخاب جزیره ابوموسی به عنوان بندر ثبت

اجرای بخشنامه آی ام او در خصوص اجرای ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

اجرای بازرسی متمرکز درخصوص Emergency system and procedures

اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب در MEPC75

مناقصه برای همکاری با شرکت کشتیرانی سیلان کشور سریلانکا

کاهش انتشار گوگرد از کشتیرانی بین المللی

اطلاعات نادرست دزدی دریایی

ارسال بخشنامه های آیمو درخصوص اجرای کنوانسیون مارپل و مدیریت آب توازن کشتیها

اعلام تفویض در حوزه صدور مجوز یک سفر

قهرست مناطق ویژه دریایی براساس ضمائم کنوانسیون مارپل

اصلاحات به مقاوله نامه کار دریایی

اسناد کمیته ایمنی و امنیت دریانوردی (MSC) سازمان بین المللی دریانوردی

جوابیه تعرفه آب بهاء در کتابچه تعرفه خدمات بندری و دریایی

صدور گواهینامه یدک کشی

صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (Blue Card) به شرکت بیمه تجارت نو

شرایط حمل مسافر توسط شناورهای حمل خدمه (crew boat) در نوروز98

لیست هماهنگ کنندگان و توزیع کنندگان اطلاعات ایمنی دریانوردی و هواشناسی در مناطق دریایی جهان
آرشيو