سه شنبه 30 بهمن 1397
بخشنامه ها

صدور تضمین مالی مربوط به ماده 12 کنوانسیون خارج سازی مغروقه (نایروبی)

صدور مجوز پوشش خسارت ناشی از آلودگی سوخت (Blue Card)

پیگیری آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای با سوخت گاز یا سوخت با نقطه اشتعال پایین استفاده می کنند

الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت)

عدم نیاز به مجوز کابوتاژ برای شناور دارای گواهی Bare Boat Register

اعمال تغییرات در فرم صدور مجوز فعالیت در سامانه جامع مناطق بندری جهت بهره مندی معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده

اتمام مهلت بارگذاری دوره های آموزشی قدیمی در سامانه جامع امور دریانوردان

شناورهای مشمول قانون کاپوتاژ

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص اجرای ضمایم اول و دوم کنوانسیون مارپل

اصطلاحات معمول دریایی خصوصا در عملیات جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا

ارسال اطلاعات مربوط به سوخت کشتی ها جهت درج در سایت GISIS

اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب در MEPC 74

ارسال بخشنامه آیمو در خصوص تفاسیر یکپارچه مفاد ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

معرفی فرد شایسته جهت نامزدی دریافت جایزه ویژه IMO

ارسال بخشنامه های آیمو در خصوص اجرای کنوانسیون های مارپل و مدیریت آب توازن

کشتی های حمل کننده بار غله

مصوبه دولت در خصوص آیین نامه اجرای ماده 7 قانون دریایی ایران (تغییر تابعیت کشتیها)

مصوبات MEPC73 برای اجرای محدودیت استفاده از سوخت مناسب در کشتی

راه اندازی بندر السویق در کشور عمان

اجرای الزامات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل در رابطه با تامین سوخت مناسب کشتی ها
آرشيو