سه شنبه 1 اسفند 1396
بخشنامه ها
 

پشت پرده بیکاری دریانوردان ایرانی - مصاحبه نشریه فراساحل انرژی با دبیرکل اتحادیه
        14:11:59       1396/11/30

طرح تجمیع نمایشگاههای دریایی به کجا رسید؟
        15:29:00       1396/11/17

پبام تسلیت دبیرخانه اتحادیه مالکان کشتی ایران در پی درگذشت پدر آقای دکتر سعیدی رئیس اتحادیه
        10:02:24       1396/10/30

پیام تسلیت اتحادیه مالکان کشتی ایران در پی شهادت دریانوردان نفتکش ایرانی
        16:09:42       1396/10/24

نفتکش ایرانی آلودگی دریایی ایجاد نکرده است
        11:49:18       1396/10/19

روایت وزارت نفت از آتش سوزی نفتکش ایرانی و اسامی مفقودین
        11:37:33       1396/10/19

انتخاب آقای محمد آبخو عضو اتحادیه به عنوان "صیاد نمونه ماهیان تجاری" سال 96
        12:20:42       1396/10/18

ناوگان ملی از هر آزمونی سربلند بیرون می آید : مصاحبه مانا با دبیرکل اتحادیه
        15:16:14       1396/09/25

مالکان کشتی و استخدام خدمه دریانوردی ... / ایرانی نمی خواهند : مصاحبه ماهنامه ترابران با دبیرکل اتحادیه
        14:45:40       1396/09/11
آرشيو