چهارشنبه 26 مهر 1396
بخشنامه ها
 

بسته حمایتی برای مالکان کشتی لازم الاجرا می شود
        12:07:49       1396/07/02

توسعه دریامحور بدون بخش خصوصی ممکن نیست: دکتر محمد سعیدی رئیس اتحادیه
        11:57:23       1396/07/02

حل مشکلات مالکان کشتی در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی : آقای مهندس شریفی دبیر اتحادیه در مجمع
        11:30:56       1396/07/02

سیاست سازمان بنادر تقویت بخش خصوصی است : سخنرانی دکتر هادی حق شناس در مجمع
        11:20:01       1396/07/02

افزایش قیمت سوخت و مالیات دو مشکل مالکان کشتی: سخنرانی دکتر محمد سعیدی رئیس اتحادیه در مجمع
        11:09:14       1396/07/02

برگزاری مجمع اتحادیه و انجمن صنفی و تعیین هیات مدیره جدید 29 شهریور 96
        10:31:50       1396/07/02

آب در کوزه و ما تشته لبان می گردیم- مصاحبه مارین تایمز با دبیرکل اتحادیه
        08:54:28       1396/06/16

حمایت اتحادیه مالکان کشتی ایران از سه وزیر راه، کار و صنعت- مصاحبه مانا با دبیرکل اتحادیه
        09:23:10       1396/05/29

فراز و فرود اقتصاد دریایی ایران - مصاحبه جام جم با دبیرکل اتحادیه
        12:58:29       1396/05/18
آرشيو